• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Przegląd technologii stosowanych w budownictwie.

Generalnie na temat kotłów grzewczych nie wiadomo nam zanadto wiele, a gdy nadchodzi do ich kupna okazuje się, że tak naprawdę nie wiemy nic. Nieraz również nie zdajemy sobie sprawę z tego, że Kotły z podajnikiem są różne i istnieje dużo ich podziałów. Naczelna klasyfikacja kotłów dotyczy funkcji które pełnią i tak wyróżnia się kotły jednofunkcyjne i urządzenia kotłowe dwufunkcyjne. Wolno też wziąć pod uwagę podział dotyczący tego, czy istnieje szansa odprowadzania spalin i czerpania powietrza do spalania. Wyróżnia się wobec tego sprzęty, które mają komorę otwartą i grzejniki stalowe, których komora jest zamknięta. Ze względu na sprawność urządzenia kotłowego można rozróżniać te, których wartość ta przekracza 100% (kotły kondensacyjne), i kotły stereotypowe, których sprawność nie przekracza wartości 100%. Jeśli chodzi o sposób montażu i instalacji urządzenia mówi się o kotłach wiszących oraz stojących – musisz mieć sklep instalacyjny. Mówiąc o rodzajach kotłów grzewczych należy również nadmienić o tym, że różnią się one potrzebowaniami dotyczącymi paliwa.

1. Kliknij dla szczegółów

2. Zobacz szczegóły

3. Przejdź dalej

4. Zobacz więcej

5. Odwiedź stronę Nowe trendy w projektowaniu łazienek.

Categories: Usługi

Comments are closed.